Inloggen Ga naar de site en klik op inloggen kies voor Google of Office Klik op Free play Klik op Create Space Kies voor 360 Environment (omgeving)